- 8 (KILLSWITCH ECO)  v 2.1
- 8 (KILLSWITCH ECO) v 2.1
- 8 (KILLSWITCH ECO) v 2.1

280.0
 
: 030067


:

( )  ...  30 14 5  
( )  ...  9
  ...  8
  ... 12
  ...  30
  ...  4,8...15 

  ...  0 ...+50

:

- (KillSwitch) , , ( , ..). 

( - , - ). . .
. , .

 
 

:

: - 1,5 , 1,5-2,0 , 1,0-1,5 . . () , , , . , , . . , , . , , . .


:, . .
. , , - 4,8...15,0 . 


,   - .